#35 Større forurening olieudslip.

Større udslip af dieselolie på Slotsvej/Folevej i Gram. Ca. 1000 liter diesel fra en tank løb ud.

Categories: Udrykninger 2018