#16 Mindre Forurening/Mindre Spild

Mindre Forurening/Mindre Spild – Spild af hydraulikolie i og omkring Gabøl rundkørsel ved Gabøl. Assistance fra Agerskov Tankvogn med spulebom.

Categories: Udrykninger 2020