#19 Bilbrand

Brand/Bil i det fri – Brand i motorrummet på en Peugeot på Kongevej i Tiset.

Categories: Udrykninger 2017