#15 Større forurening/Olie udslip

Udslip af diesel olie i Gram Å på Stampemøllevej ved Fole. Udlægning af flydespærre derefter opgaven overdraget til miljøvagten.

 

Categories: Udrykninger 2020