#16 Bygningsbrand – standby.

Bygn. Brand/Mindre Brand – Rekvireret til stand-by af politiet til Hyacintvej i Nustrup. Ingen indsats.

Categories: Udrykninger 2018