Ophævelse af afbrændingsforbud

Pressemeddelelse udsendt 13. august 2018

Der er de seneste dage faldet så meget regn at afbrændingsforbuddet kan ophæves.

Det totale afbrændingsforbud der blev indført den 4. juli i Haderslev, Tønder og Aabenraa Kommuner, ophæves hermed gældende fra den 13. august kl. 17.00.

Det betyder at de almindelige regler om afbrænding nu er gældende.

Generelt skal der altid udvises forsigtighed i forbindelse med afbrænding, således at brandfare forebygges eller formindskes. Dette kan man gøre ved altid at have vand i nærheden til slukning af en eventuel brand.

Derfor er det vigtigt at afbrænding foregår kontrolleret og under passende opsyn, således at ild og gløder er slukket på en måde, så der ikke er fare for, at der efterfølgende opstår en brand.

5 hurtige ”Spørgsmål & Svar”:

Må jeg brænde mit haveaffald af nu?
NEJ – det skal du fortsat aflevere på genbrugsstationen, som du altid har gjort.

Må jeg tænde ild i mit bålfad?
JA – du må gerne tænde op i dit bålfad.

Må jeg tænde min terrassevarmer?
JA – du må gerne tænde din terrassevarmer.

Må jeg bruge min ukrudtsbrænder?
JA – du må gerne bruge din ukrudtsbrænder, men brug den med omtanke!

Må jeg bruge min grill ”overalt”?
JA du må bruge din grill overalt, som du altid har gjort (ikke indenfor!)

 

Der henvises i øvrigt til Brand & Redning Sønderjylland hjemmeside www.brsj.dk eller
direkte til forebyggelseschef Jacob Christensen tlf. 21 37 27 53, jchri@brsj.dk