Hvem er vi i Gram Friv. Brandværn?

I dette album kan du få sat ansigt på os.

Brandkaptajn / Holdleder

Lars M. Damkjær

Holdleder / Bestyrelsesmedlem / Fanejunker

Kim Asmussen

Holdleder

Kennet Bøeg-Jensen

Brandmand

Johannes Gjesing

Brandmand

Søren Lund Petersen

Fanebærer / Brandmand

Kim Kawaler

Brandmand

Benny Sølbeck

Brandmand

Anders Lund

Brandmand

Per Michael Hauritz


Æresmedlem

Carl Jensen

Vicebrandkaptajn / Holdleder

Brian Andersen

Garagemester / Brandmand

Carsten T Pedersen

Holdleder

Ole Olsen

Garagemesterassistent / Brandmand

Jacob Rudolph

Brandmand

Hans Henrik Mortensen

Brandmand

Lars M. Pedersen

Revisor / Brandmand

Jan Kawaler

Brandmand

Christian Johnsen

Æresmedlem

Hans Jacobsen

Kasserer / Holdleder

Johannes Schmidt

Bestyrelsesmedlem / Brandmand

Ivan Sandberg

Brandmand

Casper Elneff

Garagemesterassistent / Brandmand

Jens Bruun

Brandmand

Hans Peter Jensen

Brandmand

Christian Christophersen

Holdleder

Jens Bossen Due

Brandmand

Michal Thamdrup

Æresmedlem

Per Dahl Hansen

Sekretær / Brandmand

Henning Christensen

Holdleder

Claus Johansen

Revisor / Fanejunker / Brandmand

Michael Jacobsen

Garagemesterassistens / Brandmand

Brian Thomsen

Brandmand

Mikkel Pedersen

Brandmand

Rune Klingenberg

Praktikant (under uddannelse)

Morten Leth-Andersen

Praktikant (under uddannelse)

Frederikke Hesselholm

Æresmedlem. Tidl. Beredskabschef Gram Kommune

Kaj Tonnesen