Ansøgeren skal være sund og rask og være mellem 18 og 40 år med fast bopæl indenfor brandværnets slukningsområde.

Det tilstræbes at ansøgeren kan møde på brandstationen
så afgangstiden ved alarmering kan overholdes.

Ansøgeren skal gennemgå uddannelse efter bekendtgørelse om uddannelse af redningsberedskabets personel udsendt af Beredskabsstyrelsen og lokale aftaler om supplerende uddannelse.

Det obligatoriske grundkursus er på 74 timer og dette skal normalt være gennemført inden for det første år. Deltagelse i samtlige lektioner kræves. Der foretages en løbende evaluering af kursisten under kurset.

Grunduddannelsen omfatter de grundlæggende begreber der skal bruges som brandmand og en udvidet uddannelse i førstehjælp til tilskadekomne.
Før kursusstart skal deltageren have en godkendt helbredsattest.

Inden grundkurset påbegyndes skal et 12 timers førstehjælpskursus med hjerte – lunge redning gennemgås, et evt. kursus må højst være 2 år gammelt. Tilbydes typisk i sammenhæng med grunduddannelse indsats.

 

Funktionsuddannelse Indsats

Senest i tredje år skal funktionsuddannelse Indsats på 148 timer gennemgås. Det indeholder bl. a. en røgdykkeruddannelse og et dybere kendskab til emner fra Grunduddannelse Indsatslinjen.

Funktionsuddannelse Indsats afsluttes med en praktisk / mundtlig eksamen, der skal bestås for at kursusbevis kan udleveres.

 

Deltagelseskrav som frivillig

Der kræves deltagelse i mindst 12 øvelser hvert år hvor indholdet i øvelserne fastlægges af Beredskabsstyrelsen. Øvelserne skal være jævnt fordelt over hele året og have en varighed af mindst 2 timer.